מדיניות פרטיות של Blinds4u

1. כללי

כדי שנוכל לספק לך את השירותים, תידרש לספק להוליס תעשיות פרטים מסויימים אודותיך, לרבות שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, כתובת, מספר טלפון, מיקוד ("המידע"). ייתכן שהפרטים שתספק להוליס תעשיות, יואמת כנגד מידע אודותיך הנמצא בידי הוליס תעשיות, או כנגד כל מידע דומה הנמצא בחזקת צד שלישי כלשהו, אשר יימסר להוליס תעשיות כדין.

נבקש להבהיר כי בזמן השימוש שלך בשירותי האתר נאסף אודותיך מידע, שחלקו מזהה אותך באופן אישי. מידע זה הוא מידע שנמסר על ידך ביודעין (למשל, כאשר תירשם לשירותים באתר). בנוסף, נאסף גם מידע סטטיסטי ומצטבר שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך, לדוגמה, , השירותים בהם התעניינת, העמודים בהם צפית כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. 

1.1. במסמך זה נפרט את הנהלים לפיהם פועלת הוליס תעשיות באיסוף ושימוש בפרטים אודות לקוחות האתר ("מדיניות הפרטיות"). הוליס תעשיות משתמשת בכלים ובאמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך, וכן דואגת לעדכן ולחדש אמצעים אלו במידת הצורך. הוליס תעשיות מייחסת חשיבות עליונה לשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. 

1.2. מדיניות הפרטיות של הוליס תעשיות עשויה להשתנות מדי פעם. במקרים בהם הוליס תעשיות תשנה מהותית מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שמסרת, תקבל על כך הודעה בדואר אלקטרוני או שתוצב הודעה מתאימה באתר בעניין זה. 

1.3. מדיניות הפרטיות חלה על סוגים שונים של מידע אודותיך: המידע האישי המזהה שמסרת כאשר נרשמת לקבל השירותים, המידע האישי שמועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, וכן מידע שנאסף לגביך בזמן הגלישה באתר, או בעת עשיית שימוש בשירותים.

1.4. המידע שנקלט ממכשירך מתועד על ידי הוליס תעשיות באופן אוטומטי בשרתיה, וזאת לרבות כתובת ה- IP שלך ותיעוד של דפים בהם גלשת. בהסכמתך לתנאי השימוש כמפורט במסמך זה, אתה מסכים לביצוע התיעוד כאמור.

1.5. הוליס תעשיות עושה שימוש במידע אודותיך למטרות שיפורטו להלן. כאשר אצה נרשם לאתר או לקבלת השירותים, ובעצם השימוש באתר ו/או בשירותים, אתה מאשר ונותן הסכמתך כי הוליס תעשיות תשתמש במידע כאמור:

א. כדי לאפשר שימוש בשירותים שמציע האתר. 

ב. כדי להציג למשתמשים מידע ונתונים, לרבות גישה לשירותים ושימושיות.

ג. כדי לבצע ניטור של שימושך בשירותים שמציעה הוליס תעשיות. 

ד. כדי לשפר לך ולמשתמשים נוספים את שימושיות השירותים. 

ה. כדי שהוליס תעשיות תוכל לזהות וכן למנוע שימושים שאינם רצויים או נאותים באתר או בשירותים. 

ו. לצורך אכיפת תנאי השימוש באתר, כפי שפורסמו באתר. 

ז. לצורך ביצוע ניתוחים (לרבות ניתוח סטטיסטי), בהתאם לצרכים של הוליס תעשיות. 

ח. לשם דיוור וקשר עמך. 

ט. לשם השימוש בתוסף סליקה, על גבי דף סליקה של צד שלישי. 

ככל שאינך מעוניין שהוליס תעשיות תעשה שימוש כמפורט בסעיפים א-ט לעיל במידע שנאסף אודותיך כמפורט במדיניות פרטיות זו, נבקשך להימנע מלעשות שימוש בשירותים (וכן להימנע מהרשמה לאתר).

1.6. בהרשמתך לאתר ועשית השימוש בשירותיך, אתה מצהיר שידוע לך שלא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים שמסרת וכי מסירת המידע נעשית בהסכמתך המלאה וכן מרצונך החופשי. 

1.7. הנך מסכים הסכמה מפורשת לשימוש כמפורט במדיניות פרטים זו במידע ובנתונים שמילאת, וכן מאשר כי השימוש במידע ונתונים אלו לא יזכה אותך בכל תמורה, פיצוי או סעד, או ייחשב כפגיעה בפרטיותך. 

1.8. בכפוף לקבלת הסכמתך המפורשת, הוליס תעשיות תוכל להשתמש במידע לצרכים שיווקיים לרבות: לשם שליחת חומר שיווקי/פרסומי אליך בכל אמצעי התקשורת המותרים על פי חוק, ולרבות הדואר, הדואר האלקטרוני, הודעות SMS או פקסימיליה. זאת, בין היתר, לפי פילוח נתונים או לפי העדפות שלך ושל משתמשים אחרים שנקלטו בעת השימוש בשירותים.

1.9. אם הנך מתנגד לשימוש בפרטיך, או מעוניין להסיר את עצמך ממאגר המידע של הוליס תעשיות, יש להודיע על כך בהודעה בכתב בכתובת הדוא"ל המפורטת מטה. במקרה זה, הוליס תעשיות תפעל בהתאם להודעתך בכתב (אלא אם  הודעתך זו סותרת חובה על פי דין).

1.10. המידע שנאסף על ידי הוליס תעשיות נשמר במאגר המידע. אנו מאחסנים מידע באתרים שונים ובשרתים בישראל, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן.

1.11. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ממדיניות פרטיות זו או הקשורים אליה, היא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה דין מדינת ישראל (הדין הישראלי).

2. גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

2.1. הוליס תעשיות לא תמכור, תמסור, תשכיר, או תעביר את המידע, או חלק ממנו, לצד שלישי כזה או אחר, מבלי לקבל את הסכמה מפורשת ממך לכך.

2.2. על אף האמור, הוליס תעשיות רשאית לחשוף מידע לגביך, או חלק ממנו, לצדדי ג' כלשהם במקרים הבאים:

2.2.1. חשיפת המידע או חלקו לצדי ג' חיונית לשם אספקת השירותים, לרבות העברתו לסולקים. אלא אם נאמר אחרת, לצדי ג' אלו אין זכות להשתמש במידע מעבר למטרה שלשמה הוליס תעשיות מספקת אותו.

2.2.2. מסירת המידע נדרשת על פי החוק או במסגרת הליכים משפטיים.

2.2.3. אם יימצא כי פעלת לעניין השירותים או האתר בצורה שמפרה את תנאי השימוש, או לצורך תרמית מסוג כלשהו.

2.3. במסגרת האתר או מתן השירותים, יכול שיופיעו לינקים לאתרי אינטרנט של צדי ג'. יובהר – הוליס תעשיות לא קשורה וכן אינה אחראית על מדיניות הפרטיות של אתרים אלו, וממליצה לך לבחון כל מדיניות פרטיות בנפרד, ממקרה למקרה.

2.4. הוליס תעשיות אינה אחראית בשום צורה או אופן על שימוש במידע הנוגע לך או אודות לבית העסק שייעשה על ידי צדדים שלישיים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים או באתר ואשר אינם בשליטת הוליס תעשיות (לרבות גופים מסחריים או אתרים). נמליץ לך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של כל אתר או גוף מסחרי כאמור. 

3. Cookies 

3.1. לעיון במדיניות העוגיות (Cookies) של האתר, הקש כאן: מדיניות העוגיות [להזין לינק]. מדיניות העוגיות היא חלק מתנאי מדיניות הפרטיות באתר. במקרה שבו אתה לא מסכים או מאשר סעיף או חלק מתנאי מדיניות העוגיות, אנא הימנע משימוש באתר. כל שימוש באתר, כפוף ומותנה, להסכמה למדיניות הפרטיות של האתר במלואה, לרבות מדיניות העוגיות.

 

אנו מזמינים אותך לפנות להוליס תעשיות בכל שאלה הנוגעת למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: _________________

 


אנו מכבדים
מגוון אמצעי תשלום:
תמונה של -
תמונה של -
תמונה של -
0
הסל שלי
ייעוץ חינם
ייעוץ חינם, ללא התחייבות
השאירו פנייתכם כאן, ונציגנו ישובו אליכם בהקדם!
או חייגו אלינו עכשיו: 8068✽
יש בסל וילונות אחרי הנחה
סה”כ: 0.00 ₪